Lễ kết nạp đảng viên

19 Tháng Mười, 2023 admin 0

Chiêù ngày 19/10/2023 đồng chí Đặng Quang Danh Bí thư chi bộ đã trao quyết định kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Thùy Dương vào […]

Không có ảnh

Các biểu mẫu hồ sơ

6 Tháng Mười, 2023 admin 0

Mẫu đơn xin chuyển trường trong tỉnh: Mẫu đơn xin chuyển trường ngoài tỉnh Mẫu đơn rút học bạ