DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023-2024

Danh mục sách giáo khoa lớp 10 năm học 2023-2024 trường THPT Lê Hồng Phong

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

   TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

STTTên sáchTổng chủ biên, chủ biênNhà xuất bản
1Ngữ văn 10, Tập một (Cánh Diều)Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh (Chủ biên)Đại học Huế
Ngữ văn 10, Tập hai (Cánh Diều)Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh (Chủ biên)
Chuyên đề học tập Ngữ Văn 10 (Cánh Diều)Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh (Chủ biên)
2Toán 10, Tập một (Chân trời sáng tạo)Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên)Giáo dục Việt Nam
Toán 10, Tập hai (Chân trời sáng tạo)Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên)
Chuyên đề học tập Toán 10 (Chân trời sáng tạo)Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên)
3Tiếng Anh 10 Global SuccessHoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên)Giáo dục Việt Nam
4Giáo dục thể chất 10: Bóng đá (Kết nối tri thức với cuộc sống)Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên)Giáo dục Việt Nam
Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền (Kết nối tri thức với cuộc sống)Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên)Giáo dục Việt Nam
5Lịch sử 10 (Cánh Diều)Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên)Đại học Sư phạm
Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Cánh Diều)Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên)
6Địa lí 10 (Cánh Diều)Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên)Đại học Sư phạm
Chuyên đề học tập Địa lí 10 (Cánh Diều)Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên)
7Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Cánh Diều)Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên)Đại học Huế
Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Cánh Diều)Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên)
8Vật lí 10 (Chân trời sáng tạo)Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên),Giáo dục Việt Nam  
Chuyên đề học tập Vật lí 10 (Chân trời sáng tạo)Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên)
9Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo)Cao Cự Giác (Chủ biên)Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo)Cao Cự Giác (Chủ biên
10Sinh học 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Sinh học 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
11Tin học 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên)Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính (Kết nối tri thức với cuộc sống)Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ biên)
Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống)Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên)
12Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Kết nối tri thức với cuộc sống)Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên)Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Kết nối tri thức với cuộc sống)Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên) 
13Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Cánh Diều)Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Hoàng Gia Trang (Chủ biên)Đại học Huế
14Giáo dục quốc phòng và an ninh 10Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí Kiên (Chủ biên)Giáo dục Việt Nam

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

   TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 NĂM HỌC 2023-2024

STTTên sáchTổng chủ biên, chủ biênNhà xuất bản
1Ngữ văn 11, Tập 1 (Cánh Diều)Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng chủ biên)Nhà xuất bản Đại học Huế)
Ngữ văn 11, Tập 2 (Cánh Diều)Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên)
Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 (Cánh Diều)Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng Chủ biên)
2Toán 11, Tập 1 (Chân trời sáng tạo)Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên)Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Toán 11, Tập 2 (Chân trời sáng tạo)Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên)
Chuyên đề học tập Toán 11 (Chân trời sáng tạo)Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên)
3Tiếng Anh 11 BrightVõ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)Nhà xuất bản Đại học Huế
4Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên)Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Giáo dục thể chất - Bóng đá 11 (Cánh Diều)Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
5  Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 (Cánh Diều)Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên)Nhà xuất bản Đại học Huế
Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 (Cánh Diều)Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên)
6Lịch sử 11 (Cánh Diều)Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên)Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Chuyên đề học tập Lịch sử 11 (Cánh Diều)Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên)
7Địa lí 11  (Cánh diều) Lê Thông (Tổng Chủ biên)Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
Chuyên đề học tập Địa lí 11  (Cánh diều) Lê Thông (Tổng Chủ biên)   
  8Sinh học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên)Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Sinh học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên)
  9Tin học 11, Định hướng Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống)Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên)Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Tin học 11, Định hướng Tin học ứng dụng. (Kết nối tri thức với cuộc sống)Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên)
  10Công nghệ 11, Công nghệ chăn nuôi (Kết nối tri thức với cuộc sống)Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên)Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Chuyên đề học tập Công nghệ 11, Công nghệ chăn nuôi (Kết nối tri thức với cuộc sống)Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên)
11Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 (Cánh Diều)Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên)Nhà xuất bản Đại học Huế)
12Giáo dục Quốc phòng an ninh  11Nghiêm Viết Hải/ Đoàn Chí KiênGiáo dục Việt Nam

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*