Lễ kết nạp đảng viên

Chiêù ngày 19/10/2023 đồng chí Đặng Quang Danh Bí thư chi bộ đã trao quyết định kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Thùy Dương vào hàng ngũ của Đảng theo quyết định số 1607-QĐ/HU ngày 16/10/2023 của Ban thường vụ Huyện Uỷ Châu Thành.